โปรแกรมฟุกุโอกะ

จังหวัดฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮากาตะ (Hakata) เป็นเมืองหลักของจังหวัด ถูกจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก โดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของญี่ปุ่น แต่ที่นี่มีประชากรไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า บ้านเมืองก็ถูกจัดเป็นระเบียบ สะอาด น่าอยู่ และน่าเที่ยว ในด้านประวัติศาสตร์ฟูกุโอกะเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมเป็นเพียงเมืองท่าหรือเมืองทางผ่านสำหรับเดินทางไปยังดาไซฟุ (Dazaifu) ศูนย์กลางการบริหารบ้านเมืองในช่วง ค.ศ. 600 ซึ่งช่วงนั้นญี่ปุ่นได้ทำการค้าขายกับชาวจีนและเกาหลี  ในปี ค.ศ. 1889 เมืองฟูกุโอกะและท่าเรือฮากาตะก็ได้พัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายกับชาติเอเชียอื่นๆ มากขึ้น  เราจะเห็นทั้งความทันสมัยผสมผสานกับกลิ่นไอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน จัดเป็นอีกเมืองแนะนำในการเที่ยวญี่ปุ่น

 • • สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช”
  • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ จากเมืองคุมาโมโต้สู่เมืองนางาซากิ
  • ชมปราสาทคุมาโมโต้ หนึ่งในสามปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  • ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
  • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี้ และย่านเท็นจิน

 • • สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช”
  • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ จากเมืองคุมาโมโต้สู่เมืองนางาซากิ
  • ชมปราสาทคุมาโมโต้ หนึ่งในสามปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  • ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
  • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี้ และย่านเท็นจิน

 • • สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุโรป ในญี่ปุ่นที่ “เฮ้าส์เทนบอช”
  • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ จากเมืองคุมาโมโต้สู่เมืองนางาซากิ
  • ชมปราสาทคุมาโมโต้ หนึ่งในสามปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  • ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
  • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งจุใจที่คาแนล ซิตี้ และย่านเท็นจิน
Visitors: 14,067