ทัวร์จอร์เเดน

ทัวร์จอร์แดน กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เมืองมาดาบา ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม โอวัลพลาซ่า วิหารเทพซีอุส วิหารเทพีอาร์เทมิส ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด น้ำพุใจกลางเมือง ทะเลเดดซี เมืองเครัค ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) ทะเลทรายวาดิรัม ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ เมืองเพตรา ชมโรงละคโรมัน
Visitors: 14,067