ทัวร์พม่า

  ทัวร์พม่า ได้ดังใจให้ท่านได้สัมผัสอีกหนึ่งดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่ ที่ร้อยรัดศรัทธาและวิถีแห่งพุทธศาสนา สะท้อนออกมาในสถาปัตยกรรม วิถีความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่น และ เป็นเอกลักษณ์ ของ เมืองพม่า ดินแดนแห่งหมื่นเจดีย์ รวมถึงธรรมชาติอันงดงาม ได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้น เปิดประตูสู่พม่าแสวงบุญเสนอทางเลือกหลากหลายสุดประทับใจให้กับท่าน

 • ทัวร์ย่างกุ้ง-พุกาม -มัณฑะเลย์ 4วัน มิ.ย-ต.ค 58 32,999.-

  สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์
  เจดีย์ชเวสิกอง...ชมหุ่นกระบอก มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์เเขวน-มัณฑะเลย์-อินเล 7วัน | มิ.ย-ต.ค 58 | 44,999.-

  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลยื-อินเล 5วัน | มิ.ย-ก.ย 58 |38,999.-

  สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า
  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
  พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง
  มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
  อินเล...ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า
  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์เเขวน 3วัน |มิ.ย-ต.ค 58 |15,999.-

  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
  หงสา...พระธาตุมุเตา
  อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง *หงสา-อินทร์เเขวน 3วัน |มิ.ย-ก.ค58 | 13,999.-

  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง - หงสา...พระธาตุมุเตา - ขอพรเทพทันใจ
  อาหารพิเศษ...สลัดกุ้งมังกร+เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์เเขวน 4วัน | มิ.ย-ส.ค 58| 15,999.-

  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง - หงสา...พระธาตุมุเตา
  ขอพรเทพทันใจ - พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม...เจดีย์เยเลพญา
  อาหารพิเศษ...สลัดกุ้งมังกร+เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์เเขวน 4วัน | มิ.ย-พ.ย 58 |17,999.-


 • 1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  2.ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
  3.ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
  4.ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
  4.เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ หรือ ล่องแม่น้ำอิระวดี
  5.ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ!!นำท่านชม วัดมหากันดายงค์
  6.เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
  7.แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)
Visitors: 14,067