เยอรมัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเยอรมัน เข้าเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก แอร์ฟูร์ท วิหารมาเรียนดอม ไลพ์ซิก เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน ประตูชัยบันเดนบูร์ก เดรสเดิน มหาวิหารบัมแบร์ก มหาวิหารเรเกนสบวร์ก มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์

 

         

 


 • เดินทางปีใหม่วันที่ 26 ธันวาคม – 04 มกราคม 2560 ราคา 99,900 บาท
  GERMAN GRAND TOUR
  ประเทศแห่งนักกวีและนักคิด
  ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  อันยาวนานและหลากหลาย
  วิถีชีวิต อาหารการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์
Visitors: 14,067